Kaart naar Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
 

Gebied

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Water, lange sloten, weilanden, molens en knotwilgen bepalen het beeld in het Groene Hart. In de plas Broekvelden Vettenbroek vinden vele watervogels een plek om te fourageren, rusten. En in de poldergraslanden van Polder Stein wuiven  in het voorjaar duizenden kievitsbloemen.

De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan door turfwinning. Het veen in de bodem werd opgegraven en als brandstof gebruikt. Zo ontstonden plassen met een vaak rechthoekige vorm. Sommige werden eind 19e eeuw drooggelegd. De Plas Broekvelden Vettenbroek is echter vorige eeuw ontstaan door zandwinning- het zand was nodig voor de aanleg van de A12- en heeft een diepte van zo’n 30 meter. Deze plas oefent grote aantrekkingskracht uit op watervogels. Ze komen er rusten en voedsel zoeken.

In Polder Steijn, een nat grasland, waar een kleilaag op veen ligt, groeien bijzondere planten. De wilde kievitsbloem is hier een spectaculair voorbeeld van. Ook weidevogels komen graag in deze polder, om te broeden en te fourageren.  Om te zorgen dat er voldoende hoog gras is waar de kuikens kunnen schuilen, wordt pas laat in het jaar gemaaid.

Ontdek het gebied tijdens een mooie wandel- of fietstocht. Diverse organisaties bieden activiteiten aan. Hier kun je lezen welke dieren er in dit waterrijke gebied wonen.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

104

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL2003039 (Polder Stein) + NL9802064 (Broekvelden/Vettenbroek)

Beheerder

Staatsbosbeheer, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Reeuwijk

Oppervlakte

711 ha

Vogels uit dit gebied

Krakeend-01---a.-de-la-sencerie
Krakeend
Informatie
Slobeend
Slobeend
Informatie
Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie
Kleine-zwaan
Kleine zwaan
Informatie