Kaart naar Coepelduynen
 

Gebied

Coepelduynen

Een klein, maar bijzonder gebiedje: vroeger was het in gebruik als akker, om netten te drogen of als weide. In de Coepelduynen bleef door dit gebruik de begroeiing laag en afwisselend. De open duinen zonder struweel trekken bijzondere broedvogels aan.

Zo’n duizend jaar geleden veranderden de zeestromen. De buitenste oude strandwallen werden weggeslagen en water en wind lieten nieuwe duinen ontstaan. Later werden dorpen als Katwijk en Noordwijk gebouwd op de oude, meer landinwaarts gelegen strandwallen.

De bewoners van deze zeedorpen legden akkers aan in de duinpannen: dellen. Hier werden vooral aardappels verbouwd. De naam van de eigenaar leverde de naam van het gebied: Guytendel, Spijkerdel etc. De kalkrijke grond was goed om gewassen op te verbouwen, maar het stuivende zand leverde de nodige problemen op: sommige dorpen zijn geheel ondergestoven.

Tegenwoordig vormen de Coepelduynen een gevarieerd natuurgebied, waar je heerlijk kunt wandelen.  Gevarieerd, door de afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos met bijzondere planten en dieren. De overgang naar het polderlandschap is vrij abrupt, want er is geen binnenduinrand.

Kom genieten van dit afwisselende duinlandschap! Lees hier meer over de bewoners. Er zijn diverse routes in het gebied, ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

96

Status

Habitatrichtlijn

Site code

NL1000030 (Coepelduynen)

Beheerder

Domeinen, Staatsbosbeheer

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Katwijk, Noordwijk

Oppervlakte

188 ha