Kaart naar Duinen Goeree & Kwade Hoek
 

Gebied

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Water, wind en getij laten het landschap hier dagelijks veranderen. Kleine duintjes worden groot en zandbanken wandelen door het water. Landinwaarts bieden de duinen een zeer gevarieerd landschap. De dynamiek in het gebied levert een zeer soortenrijke natuur op.

Op het strand bij de Kwade Hoek, het noordelijkste puntje van Goeree, is ‘live’ te zien hoe de kust wordt gevormd: hier ontstaan nieuwe duinen en groeien zandbanken aan de kust vast. De aanleg van de Deltawerken heeft de zeestromingen veranderd, waardoor hier voor de kust vele slikken, zandbanken en schorren zijn ontstaan. De zandbanken vallen bij eb grotendeels droog en groeien elk jaar nog aan. De Kwade Hoek dankt zijn naam aan de stromingen en de zandbanken: menig schip is hier vergaan.

Meer landinwaarts ligt een zeer gevarieerd duinlandschap, met vochtige duinvalleien, kalkrijke jonge duinen en oudere kalkarme duinen. Er zijn vele overgangen te vinden: van zout naar zoet, van kalkrijk naar kalkarm, van nat naar droog. Van strand naar duinvallei tot duinstruweel: veel planten- en diersoorten vinden hier hun plek.

Wil je weten welke dieren er in dit dynamische gebied wonen? Lees het hier! Kom uitwaaien aan de kust op de vele wandel- en fietsroutes. Diverse organisaties bieden activiteiten aan.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

101

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL9801079 (Duinen Goeree) + NL2000006 (Kwade Hoek)

Beheerder

Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Delta Nutbedrijven, Rijkswaterstaat, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Goedereede

Oppervlakte

1.568 ha

Vogels uit dit gebied

Zilverplevier
Zilverplevier
Informatie
Strandplevier
Strandplevier
Informatie
Scholekster-02---a.-de-la-sencerie
Scholekster
Informatie
Grauwe-gans---a.-de-la-sencerie
Grauwe gans
Informatie