Kaart naar Haringvliet
 

Gebied

Haringvliet

Eens was het Haringvliet een zoute zeearm. Nu is het een groot zoetwaterbekken, waar de zilte bodem aan de randen nog herinnert aan de zoute tijd. Tegenwoordig vult zoet rivierwater het Haringvliet: het water van Rijn, Maas en Waal stroomt bij de Haringvlietsluizen naar zee. Het gebied is van belang voor allerlei vogels.

In 1970 werd het Haringvliet van de zee afgesloten in het kader van de Deltawerken. Hiermee verdwenen, naast het zeewater, ook eb en vloed grotendeels uit het gebied. Het waterpeil wordt nu bepaald door de Haringvlietsluizen en de stuwen in de rivieren.

Onderweg stroomt het water langs het eiland Tiengemeten, waar de natuur weer de vrije hand heeft gekregen. Riet, brakke ruigte, struweel voeren hier de boventoon. En rust en ruimte is er in overvloed.
De oevers bestaan uit grasgorzen, riet- en biezenvelden, begroeide en onbegroeide zand- en slikplaten.

Er zijn plannen om de Haringvlietsluizen op een ‘kier’ te zetten, zodat het zoute zeewater weer naar binnen kan. Hierdoor kunnen planten en dieren die hier oorspronkelijk leefden, weer terugkeren.

Tot het zover is, ontmoet u hier vooral bewoners van zoet water en brakke gronden. Ontdek het Haringvliet… en een bezoek aan Tiengemeten is zeker de moeite waard!
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

109

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL1000015 (Haringvliet) + NL9802018 (Haringvliet)

Beheerder

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Bernisse, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Middelharnis, Oostflakkee

Oppervlakte

11.633 ha

Vogels uit dit gebied

Rietzanger---a.-de-la-sencerie
Rietzanger
Informatie
Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie
Bergeend---a.-de-la-sencerie
Bergeend
Informatie
Blauwborst---a.-de-la-sencerie
Blauwborst
Informatie
Kievit---a.-de-la-sencerie
Kievit
Informatie