Kaart naar Hollands Diep
 

Gebied

Hollands Diep

Na de bouw van de Deltawerken werd het Hollands Diep, waar Rijn en Maas richting de zee stroomden, een zoetwatergebied. Het getij is niet verdwenen, maar wel flink verminderd. Niettemin is er bijzondere natuur te vinden: vloedbossen, getijdengrienden en grasgorzen.

Het Hollands Diep is, net als de Biesbosch, ontstaan bij stormvloeden in de Middeleeuwen. Bij de aanleg van de Deltawerken werd het Hollands Diep afgesloten van de invloed van zee. Ook de toevoer van rivierwater wordt nu gereguleerd door sluizen. Het  verschil tussen eb en vloed, vroeger 2 meter, is nog maar enkele decimeters. Het gebied is sindsdien ook droger geworden.

Hoewel het dus behoorlijk van karakter is veranderd, komen er bijzondere planten en dieren voor. Elk type begroeiing kent zijn eigen bewoners; van ransuil in de bossen, noordse woelmuis op de platen (gorzen),  tot weidevogels in het open veld. ‘s Winters  bevolken duizenden ganzen en eenden het open water.

De wilgenbossen in het gebied zijn van oorsprong grienden, vochtige akkers waar wilgen werden verbouwd. Deze grienden zijn verwilderd tot heuse wilgenbossen, die af en toe overstromen.

Wandelen, fietsen, paardrijden, struinen, in dit afwisselende gebied kan het allemaal. Meer over de bewoners lees je hier. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

111

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL2003021 (Hollands Diep (Oeverlanden)) + NL9802019 (Hollands Diep)

Beheerder

Staatsbosbeheer, Domeinen, Rijkswaterstaat, particulieren

Provincie

Noord-Brabant, Zuid Holland

Gemeente

Cromstrijen, Dordrecht, Moerdijk, Oostflakkee, Strijen

Oppervlakte

4.254 ha

Vogels uit dit gebied

Kolgans---a.-de-la-sencerie
Kolgans
Informatie
Lepelaar---a.-de-la-sencerie
Lepelaar
Informatie
Kuifeend-01---a.-de-la-sencerie
Kuifeend
Informatie
Wilde-eend---a.-de-la-sencerie
Wilde eend
Informatie
Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie