Kaart naar Kennemerland-Zuid
 

Gebied

Kennemerland-Zuid

Eeuwenoude cultuurhistorie en puur natuur: mensenhanden en de elementen hebben het Kennemerland vormgegeven. Beschutte duinvalleien, hoge duintoppen, plassen, duinbossen, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en landgoederen…afwisselender kan het bijna niet. Aan het Kennemerstrand zijn de jongste duinen van Nederland te zien.

Je kunt bijna alle stadia van duinvorming hier tegenkomen: van beginnende duinen aan het strand, stuivende duinen tot oude duinen. En paraboolduinen, U-vormige zandruggen rond door de wind uitgeblazen duinvalleien. De wind kan het zand tot aan het grondwater wegblazen, waardoor vochtige duinvalleien ontstaan. De Bruid van Haarlem is zo’n paraboolduin.

Al eeuwenlang leven er mensen in het duin. Ze legden akkers en weides aan en bouwden er hun woningen. Zo ontstond het zeedorpenlandschap. De later aangelegde landgoederen in het gebied zijn omringd door bossen vol mooie voorjaarsbloeiers.

Dwars door het gebied gaan kalkrijke jonge duinen over in kalkarme oude duinen. Regen heeft de kalk, afkomstig van schelpen, uit de oude duinen weggespoeld. De afwisseling tussen kalkarm-kalkrijk, nat en droog, hoog en laag maakt dat heel veel planten- en diersoorten hun thuis vinden.

Kom meer te weten over dit bijzondere duingebied in het bezoekerscentrum!
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

88

Status

Habitatrichtlijn

Site code

NL1000012 (Kennemerland-Zuid)

Beheerder

Natuurmonumenten, Waternet, Staatsbosbeheer, Gemeente Velzen, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Zuid-Hollands Landschap, particulieren

Provincie

Noord-Holland, Zuid-Holland

Gemeente

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Noordwijk, Noordwijkerhout, Velsen, Zandvoort

Oppervlakte

8.164 ha