Kaart naar Lingedijk & Diefdijk
 

Gebied

Lingedijk & Diefdijk

De Diefdijk ligt hoog boven het landschap en biedt prachtig uitzicht over het Lingedal. De kleine verscholen poelen, plassen en tichelterreintjes, door mensenhand ontstaan, hebben hoge natuurwaarden. De grienden, rietvelden en graslanden bieden allerlei planten en dieren een plek.

Bij de aanleg van Diefdijk en de Zuider Lingedijk werd klei van naastgelegen velden gebruikt, soms tot op het onderliggende veen. Dit heeft gezorgd voor vele overgangen in het gebied: tussen klei en veen, nat en minder nat. En dat levert een heel gevarieerde begroeiing op.

De Diefdijk werd al in de 13e eeuw aangelegd. Later zijn er in de omgeving allerlei dijken, boezems en polders aangelegd en soms zelfs weer verdwenen. De Diefdijk is echter gebleven en regelmatig verzwaard. Ook vandaag de dag doet hij nog dienst als tweede waterkering.

Tegenwoordig bepalen natte graslanden, rietland en grienden, ofwel natte wilgenakkers, het beeld in Lingedal & Diefdijk.  De tichelterreinen, vroeger in gebruik om klei voor bakstenen te winnen, hebben een eigen plantengroei, vaak met prachtige orchideeën.  En in de verscholen poelen en plassen vinden vissen en salamanders een thuis.

Kom ook genieten van dit oer-Hollandse landschap. Er zijn diverse routes uitgezet. Lees hier meer over de bewoners, en hier over de excursiemogelijkheden.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

70

Status

Habitatrichtlijn

Site code

NL3004007 (Zuider Lingedijk - Diefdijk Zuid)

Beheerder

Staatsbosbeheer, Zuidhollands Landschap, particulieren

Provincie

Gelderland, Zuid-Holland

Gemeente

Geldermalsen, Leerdam, Lingewaal

Oppervlakte

483 ha