Kaart naar Meijendel & Berkheide
 

Gebied

Meijendel & Berkheide

Duinpiepers worden er niet meer verbouwd. De voormalige akkertjes zijn nog wel te zien in dit afwisselende duingebied, waar de invloed van de mens behoorlijk groot is geweest. Ondanks die invloed overvalt de natuur je, middenin de duinen en de valleien.

De mens heeft in de loop der eeuwen op verschillende manieren gebruik gemaakt van de duinen. Meijendel en Berkheide zijn gebruikt als jachtgebied, weidegrond, bron van hout en akkergrond. In 1874 begon de Haagse Duinwaterleiding drinkwater te winnen in de duinen.

Zo’n dertig jaar later werd er meer water onttrokken dan er door regen bijkwam. Veel duinvalleien verdroogden en planten-en diersoorten verdwenen. Nog eens vijftig jaar later werd rivierwater naar de duinen geleid om te infiltreren. De verdroogde duinvalleien werden grote waterplassen omringd door riet en ruigtekruiden.

Ook nu wordt er drinkwater gewonnen in Meijendel, maar door zuivering van het toegevoerde rivierwater en speciaal beheer is de natuurkwaliteit enorm verbeterd. 
Meijendel en Berkenheide vormen een prachtig uitgestrekt en afwisselend duingebied, waar karakteristieke planten-en dierensoorten een plek vinden.

Ontdek het op de fiets of te voet, langs één van de vele routes! Start vanaf het bezoekerscentrum, doe mee aan één van de activiteiten. Maak hier alvast kennis met de bewoners.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

97

Status

Habitatrichtlijn

Site code

NL1000013 (Meijendel en Berkheide)

Beheerder

Domeinen, Staatsbosbeheer, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Katwijk, 's Gravenhage, Wassenaar

Oppervlakte

2.849 ha