Kaart naar Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
 

Gebied

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Veel water en veel riet. Dat is dit natuurgebied op het eerste gezicht. Maar het is méér, namelijk één van de belangrijkste laagveenmoerassen van Europa. Er leven veel zeldzame moeras- en rietvogels.

De Nieuwkoopse Plassen zijn ontstaan door veenwinning.  Hierbij ontstond een patroon van lange stroken water en land. Doordat de wind in enkele delen vrij spel had, ontstonden grotere plassen. Daarnaast zijn er vele kanalen, slootjes en kleinere plassen.  Bijzonder aan het gebied is de aanwezigheid van laagveen.

Laagveen bestaat uit onverteerde plantenresten onder water. Eenmaal boven water vergaat dit veen. Bij het ontginnen van gebieden is er veel laagveen- en de daarbij horende planten en dieren- verdwenen in Europa.

In de Nieuwkoopse Plassen is er nog volop laagveen. En de vorming daarvan gaat (onzichtbaar langzaam) door, waarbij ook verlanding optreedt: open water wordt opgevuld met plantenresten, dit raakt begroeid en verandert tenslotte in bos. Alle stadia van dit proces zijn hier aanwezig, wat zorgt voor een grote soortenrijkdom. Hier tref je open water, moeras, moerasbos en vochtige graslanden op een relatief kleine afstand van elkaar.

Het beste ontdek je dit gebied en zijn bewoners vanaf het water. In buitenplaats de Haeck zijn ook wandel- en fietsroutes.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

103

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL3000036 (Nieuwkoopse Plassen en De Haeck) + NL9801063 (Nieuwkoopse Plassen)

Beheerder

Natuurmonumenten, Zuidhollands Landschap, Staatsbosbeheer, particulieren

Provincie

Zuid-Holland, Utrecht

Gemeente

Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Liemeer, Nieuwkoop, Woerden

Oppervlakte

2.078 ha

Vogels uit dit gebied

Krakeend-01---a.-de-la-sencerie
Krakeend
Informatie
Zwartkopmeeuw-01--a.-de-la-sencerie
Zwartkopmeeuw
Informatie
Kolgans---a.-de-la-sencerie
Kolgans
Informatie
Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie