Kaart naar Voordelta
 

Gebied

Voordelta

Als je Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit eigenlijk een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust ook de Voordelta. Een bijzondere zee!

Onder het wateroppervlak vind je diepe geulen en ondiepe delen. Eb en vloed maken dat twee keer per dag zandbanken droogvallen, die als tijdelijke eilandjes in het water liggen. De bodem wemelt van de wormen, schelpdieren, krabbetjes en garnalen. Een gedekte tafel voor de tienduizenden vogels die in het gebied leven of op doortocht zijn!

Bij eb komen ze voedsel zoeken op de drooggevallen zandplaten en slikken. De platen zijn ook van groot belang voor de circa honderd zeehonden die hier leven: ze rusten bij laag water op de platen, krijgen er hun jongen, komen er zonnebaden en hun vacht laten drogen.

De Voordelta is voor de hele Noordzee belangrijk als kraamkamer voor soorten als bot, tong, schol, schar en kabeljauw. Ook de haring groeit hier op. In het ondiepe water vinden jonge vissen een veilige plek om op te groeien, omdat er maar weinig grote vissen komen jagen.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

113

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL4000017 (Voordelta) + NL9802017 (Voordelta)

Beheerder

Rijkswaterstaat, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten

Provincie

Zuid-Holland, Zeeland

Gemeente

Goeree-Overflakkee, Noord-Beveland, Rotterdam, Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen, Westvoorne

Oppervlakte

92.367 ha

Vogels uit dit gebied

Slobeend
Slobeend
Informatie
Bergeend---a.-de-la-sencerie
Bergeend
Informatie
Bonte-strandloper
Bonte strandloper
Informatie
Scholekster-02---a.-de-la-sencerie
Scholekster
Informatie