Kaart naar Voornes Duin
 

Gebied

Voornes Duin

Grote sprookjesachtige duinmeren, kleine poelen, moerassen, bossen, vochtige valleien en stuivende duinen: een afwisselender duingebied dan het Voornes Duin vind je in Nederland niet.

De afwisseling, en in het bijzonder de vele overgangen, droog- nat, laag- hoog, kalkrijk- kalkarm zorgen ervoor dat heel veel planten- en diersoorten een thuis vinden in het Voornes Duin.

Het Voornes Duin is een relatief jong, kalkrijk duingebied. Het is grotendeels in de 19e en 20e eeuw ontstaan door natuurlijke duinvorming. Het zuidoostelijke deel is ouder en stamt uit de late Middeleeuwen. De aanleg van de Maasvlakte en de Deltawerken hebben de omgeving sterk veranderd.

De sterke troef van het Voornes Duin is het water: omdat er, in tegenstelling tot veel andere duingebieden, geen drinkwater wordt gewonnen, is de bodem heel nat. Het water zie je terug in de grote duinmeren, het Breede Water en Quackjeswater, maar ook in de poelen, moerassen en de vochtige duinvalleien. Er broeden talrijke  kust-, moeras- en watervogels. Aan de binnenduinrand liggen een aantal landgoedbossen met lange lanen, oude bomen en stinzenflora.

Laat je verrassen door de natuurlijke rijkdom van het Voornes Duin, en ontdek de bewoners. Een goed startpunt is bezoekerscentrum Tenellaplas. Er zijn diverse routes in gebied.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

100

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL9803077 (Voornes Duin) + NL2002017 (Voornes Duin)

Beheerder

Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Gemeente Westvoorne, Rijkswaterstaat, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Hellevoetsluis, Westvoorne

Oppervlakte

1.404 ha

Vogels uit dit gebied

Aalscholver-01---a.-de-la-sencerie
Aalscholver
Informatie
Kleine-zilverreiger-01---a.-de-la-sencerie
Kleine zilverreiger
Informatie
Geoorde-fuut---a.-de-la-sencerie
Geoorde fuut
Informatie
Lepelaar---a.-de-la-sencerie
Lepelaar
Informatie