Kaart naar Zouweboezem
 

Gebied

Zouweboezem

Riet, heel veel riet. Daarnaast is er veel water en moeras, dicht begroeid met lisdoddes en mattenbiezen. De Zouweboezem kent een afwisselend landschap van wilgengrienden, open water, riet- en-, lisdoddevelden. Tegenwoordig is het één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland.

De Zouweboezem is al van ver te zien in het landschap: ze steekt een paar meter boven de omgeving uit. De dichte begroeiing valt op tussen de graslanden in de polders.
Hoewel het gebied grotendeels uit riet bestaat, zijn er ook bosjes. Veelal  zijn het doorgeschoten grienden, akkers waarop wilgen werden verbouwd. Ook zijn er elzenbroekbossen (elzenbos met een zeer natte bodem) en elzensingels.

Van oorsprong is de Zouweboezem een opslagplaats voor overtollig water uit de omliggende polders. Het gebied was daarom constant nat, waardoor een moerasgebied is ontstaan. De grote modderkruiper, een visje dat in de modder leeft, komt hier massaal voor. En daar komt weer de purperreiger op af, een zeer schuwe en zeldzame reiger. Het gebied oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op andere water- en moerasvogels.

Bezoek ook de ‘vogelboulevard’, die vanaf de Zouwenkade en Zouwendijk prachtig te overzien is! Er zijn routes, vogelkijkschermen en regelmatig worden er excursies gehouden. Lees hier meer over de bewoners.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

105

Status

Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn

Site code

NL3004006 (Zouweboezem) + NL9802065 (Zouweboezem)

Beheerder

Zuidhollands Landschap, Rijkswaterstaat, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Zederik

Oppervlakte

258 ha

Vogels uit dit gebied

Zwarte-stern---a.-de-la-sencerie
Zwarte stern
Informatie
Krakeend-01---a.-de-la-sencerie
Krakeend
Informatie
Porseleinhoen---a.-de-la-sencerie
Porseleinhoen
Informatie
Purperreiger---a.-de-la-sencerie
Purperreiger
Informatie