Natuur om de hoek

Zuid-Holland is de meest drukbevolkte en dichtbebouwde provincie van Nederland. En verrassend misschien: ook hier is prachtige natuur te beleven. In Zuid-Holland zijn ruim twintig natuurgebieden te vinden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, het Natura 2000-netwerk. In deze gebieden kunt u bijzondere dieren, planten en landschappen bewonderen. Kwetsbare soorten worden beschermd. Want genieten en behouden gaan hand in hand.

Iedereen moet van de natuur kunnen (blijven) genieten. Daarom beschermen de provincie Zuid-Holland, gemeenten, OZHZ en gebiedsbeheerders samen de meest kwetsbare natuur in de provincie. Als recreant en gebruiker kunt u ook meehelpen.
Door simpele afspraken na te leven, dragen we allemaal een steentje bij aan het behoud van bijzondere soorten. De natuur beleven, gebruiken én beschermen. Daar draait het om.

Hieronder ziet u de Natura 2000-gebieden in Zuidwest Nederland.

Aan het woord

Sterke landbouw en levendige natuur zijn noodzakelijk voor duurzame groei en een gezonde economie.
Sharon Dijksma,

Staatssecretaris van EZ