Vogels

Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper---a.-de-la-sencerie

Ziet u kleine vogels die, vaak in een groepje, met aanspoelende golven mee heen en weer rennen over het strand, dan heeft u te maken met drieteenstrandlopers. Deze kleine strandlopertjes overwinteren langs de Nederlandse kust en trekken in het voorjaar naar het arctische noorden om te broeden.


Biotoop

Intergetijdenzone, kust, strand, wad, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Overwintert in Nederland op stranden langs de Noordzee en op zandplaten in de Waddenzee en het Deltagebied. Broedt op de arctische toendra.


Gedrag

Typisch gedrag van de drieteenstrandloper is het voor de golven uitrennen op het strand, op zoek naar aangespoeld voedsel.


Overwinteringsgebied

Kusten van Europa en Afrika.


Aantal en trend

Tijdens de trektijd zijn er de hoogste aantallen drieteenstrandlopers in Nederland te vinden, tot maximaal 13.000 vogels. Het aantal overwinterende vogels wordt op 5000 geschat. Er zijn trends op de lange termijn bekend.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaargast. Doortrekker in vrij groot aantal; witnergast in vrij klein aantal; zomergast in (zeer) klein aantal.


Overige namen

Sanderling , Calidris alba


Orde

Charadriiformes


Familie

Strandlopers (Scolopacidae)


Aantal eieren

4


Aantal legsels

1 of 2


Snavel

Zwart en vrij dik voor een strandloper.


Poten

Zwart en zonder achterteen.


Opvallende kenmerken

Licht strandlopertje zonder achterteen en valt daarnaast vooral op door zijn gedrag.


Voedsel

Kleine krabbetjes, garnalen, schelpdieren, wormen en insecten.
Welke ander leefgebieden

Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta