Vogels

Groenpootruiter
Groenpootruiter---a.-de-la-sencerie

De groenpootruiter met zijn kenmerkende ‘tjuu tjuu tjuu’ geluid is in Nederland een vrij algemene doortrekker die in het voorjaar en najaar regelmatig waargenomen kan worden op moddervlaktes en slikranden van plassen en meren in het binnenland. Bij het opvliegen laten ze een opvallend ‘tjuu-tjuu-tjuu’ horen. Vaak trekken ze in kleine groepen samen door.De groenpootruiter wordt nog wel eens verward met een poelruiter en andersom. De groenpoot is echter forser, met een opgewipte dikke snavel, terwijl de poelruiter veel ranker is met een ‘naalddunne’ niet opgewipte snavel.


Europese verspreiding

Broedvogel in Noord-Europa tot in Rusland.


Biotoop

Kust, gorzen en slikken, intergetijdenzone, oevers, wad.


Voedsel-en broedbiotoop

In hun broedgebieden broeden groenpootruiters op de droge gronden in oude dennenbossen in de buurt van hoogvenen en water. Tijdens hun verblijf in Nederland worden ze in Nederland gezien op moddervlakten en slikranden in zowel zoet als in zout water.


Gedrag

Zeer beweeglijk, pikt veel in modder, maar kan ook kleine visjes al achterna rennend vangen.


Trekroute

Over een breed front over Europa met de nadruk op West-Europa.


Overwinteringsgebied

Zuidelijk halfrond.


Aantal en trend

Fluctuerend, maar stabiel.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Doortrekker. Doortrekker in vrij groot aantal; zomergast in zeer klein aantal; wintergast in uiterst klein aantal.


Overige namen

Greenshank , Tringa nebularia


Orde

Charadriiformes


Familie

Strandlopers (Scolopacidae)


Broedperiode

Mei - Juni


Aantal eieren

3-5


Aantal legsels

1


Snavel

Lange dunne opgewipte snavel.


Poten

Lange dunne steltloperpoten.


Opvallende kenmerken

Overwegend grijzig gekleurd, vrij grote steltloper met een kenmerkende vluchtroep.


Voedsel

Kleine ongewervelden die in het water leven.
Welke ander leefgebieden