Twitter

Vogels

Geoorde-fuut---a.-de-la-sencerie
Geoorde fuut
Informatie

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ