Vogels

Kraanvogel
Kraanvogel

Sinds 2001 is de kraanvogel een echte Nederlandse broedvogel! Het is niet zeker, maar zeker aannemelijk, dat de kraanvogel tot de Middeleeuwen in Nederland leefde; er was tot die tijd voldoende hoogveen om een uitstekende leefomgeving te vormen. Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. De in Nederland doortrekkende kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Deze vogels pleisteren in enkele gebieden in Nederland: de Peel, het Dwingelderveld en het Leersumse veld zijn bekende pleisterplaatsen.


Europese verspreiding

Kraanvogels broeden in Centraal- en Oost Europa (en verder tot in Siberië en Centraal Azië. Duitsland, Polen, de Baltische Staten en Scandinavië zijn de belangrijkste kraanvogellanden. Zweden heeft het grootste aantal broedparen.


Biotoop

Heide, hoogeveen.


Voedsel-en broedbiotoop

Uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen, buiten het broedseizoen voornamelijk in open gebieden te vinden.


Gedrag

Vliegt met gestrekte hals en kent een prachtige balts waarbij de vogels 'dansen' en sprongen maken.


Trekroute

Continentaal Europa


Overwinteringsgebied

Zuid-Europa


Oorzaak afname/toename

In het Fochteloërveen zijn door natuurbeheerders veel ingrijpende maatregelen getroffen om de natuurkwaliteiten van het gebied te verbeteren, en met succes. Doordat het hele ecosysteem hiervan profiteert, is er ook ruimte ontstaan voor de kraanvogel. Niet alleen is het gebied erg rustig (mensen mogen er slechts zeer beperkt in), er is ook voldoende voedsel voor deze vogels te vinden.


Aantal en trend

Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. Sinds 2001 broedt de Kraanvogel weer in Nederland. In 2001 en 2002 brachten de vogels enkele jongen groot. Het blijft spannend of de kraanvogel zich meer grond onder de voeten kan verwerven in Nederland.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal; wintergast in uiterst klein aantal.


Overige namen

Common Crane , Grus grus


Orde

Gruiformes


Familie

Kraanvogels (Gruidae)


Snavel

Lang en spits en vaalgeel van kleur.


Poten

Lang en donker.


Opvallende kenmerken

Grote vogel met kenmerkend kop en hals patroon.


Voedsel

Voornamelijk plantaardig materiaal maar soms ook insecten of kleine zoogdieren.
Welke ander leefgebieden