Vogels

Pijlstaart
Pijlstaart

Pijlstaarten zijn sierlijke vogels; de lange hals en staart vallen erg op, vooral ook wanneer de vogels overvliegen. Pijlstaarten broeden langs ondiepe meren in open gebieden. In Nederland is de pijlstaart vooral te gast gedurende milde winters, bij koude trekken pijlstaarten verder naar het zuiden.


Europese verspreiding

Finland is met stip het belangrijkste broedgebied van de pijlstaart in Europa. Verder komt de soort voor in Zweden, op IJsland, in Noorwegen, Wit-Rusland en andere noordelijke landen. Nederland licht precies op de zuidgrens van het areaal van de pijlstaart. Daardoor is de soort bij ons een onregelmatige broeder.


Biotoop

Beken en meren, moeras, oevers, plassen.


Voedsel-en broedbiotoop

De Waddenzee, het IJsselmeer en de Delta zijn de belangrijkste Nederlandse gebieden voor pijlstaarten.


Gedrag

's Winters in groepen te vinden en vliegt soms in V-formaties.


Aantal en trend

In de periode 1998-2000 broedden 20-30 pijlstaarten in Nederland. In de periode 1973-1977 waren dat er iets meer, namelijk 45-75 paren. Toch is het moeilijk om op basis hiervan een trend te berekenen.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal.


Overige namen

Anas acuta , (Northern) Pintail


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Snavel

Zwart en grijs bij mannetjes, bij vrouwtjes geheel donkergrijs.


Poten

Donker


Opvallende kenmerken

Sierlijke eend met verlengde staartpennen en het mannetje heeft een opvallend kleed.


Voedsel

Plantaardig en dierlijk materiaal dat uit het water wordt gehaald.
Welke ander leefgebieden

Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta
Biesbosch
Biesbosch
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet