Vogels

Rotgans
Rotgans---a.-de-la-sencerie

De rotgans dankt zijn naam aan het geluid dat de vogels maken; met de vogels zelf is niets mis. Rotganzen broeden niet in Nederland maar op de barre Siberische toendra's. In de winter komen rotganzen massaal onze kant uit, om in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta te overwinteren. Een ander deel van de rotganzen trekt door naar Zuid-Engeland. Nederland is voor de rotgans een zeer belangrijk land. Het merendeel van de wereldpopulatie overwintert hier of tankt bij, om vervolgens de oversteek naar Engeland te maken.


Europese verspreiding

Broedt op arctische eilanden en overwintert aan de kusten van Noordwest-Europa


Biotoop

Kust, intergetijdenzone, graslanden, gorzen en slikken


Voedsel-en broedbiotoop

In Nederland zoeken rotganzen vooral weilanden en akkers op in de directe omgeving van het Waddengebied. Bij laag water zoeken ze hun voedsel op het wad, bij hoog water grazen en rusten de vogels op de weilanden.


Gedrag

Zwemt regelmatig en gedraagt zich vaak eendachtig.


Trekroute

Continentaal Europa, langs de kust en naar Engeland


Aantal en trend

De aantallen rotganzen in Nederland zijn het grootst in april / mei. De vogels verblijven vooral in het Waddengebied, tot ze eind mei / begin juni vertrekken naar de Arctische broedgebieden.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Trekvogel, wintergast


Overige namen

Dark-bellied Brent Goose , Branta bernicla


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Aantal eieren

3 - 5, soms 2 - 8


Aantal legsels

Eén legsel per jaar


Snavel

Zwart


Poten

Donkergrijs


Opvallende kenmerken

Iets kleiner dan brandgans en heeft een grotendeels zwart/donkergrijs verenkleed met witte 'achtersteven'.


Voedsel

Gras, plantendelen.
Welke ander leefgebieden

Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen