Vogels

Slechtvalk
Slechtvalk---a.-de-la-sencerie

De slechtvalk is een tot de verbeelding spekende vogelsoort; is 's werelds snelste vogelsoort (over de maximale snelheid van de slechtvalk lopen de meningten uiteen van 200 tot 260 km/uur). Slechtvalken broeden niet zelden dicht bij de mens: in hoogspanningsmasten, wolkenkrabbers en fabrieksschoorstenen. Dit komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als rotslandschap, met prima plekken om in te broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron aanwezig in de vorm van stadsduiven.


Europese verspreiding

De slechtvalk komt op alle continenten - behalve Antarctica - voor; een echte kosmopoliet.


Biotoop

Duinen, graslanden, heide, hoogveen, kust, stedelijk gebied.


Voedsel-en broedbiotoop

Open gebieden waarin hoge punten aanwezig zijn. Van steile kliffen en gebergten, industriegebieden met hoge schoorstenen tot hoogspanningsmasten in een weidegebied.


Gedrag

Slechtvalken verrassen hun prooi door zich vanaf grote hoogte in duikvlucht op het slachtoffer te storten. Door de klap is het slachtoffer vaak al verdoofd of zelfs dood. De prooi wordt op een plek met een goed uitzicht opgegeten (niet vanwege het landschap, maar om zich snel uit de voeten te kunnen maken). De meeste slechtvalken hebben vaste eetplaatsen, herkenbaar aan een enorme verzameling veren en andere prooiresten.


Trekroute

Slechtvalken trekken in een breed front vanuit de broedgebieden naar gebieden met minder felle winterkou.


Overwinteringsgebied

Midden- en Zuid-Europa.


Aantal en trend

In Nederland broeden de laatste jaren enkele paren slechtvalken (8 paar in 2001). Gedurende de jaren 1960 leed de populatie sterk onder de ophoping van gifstoffen in hun lichaam. Persistente giffen als DDT veroorzaakten enorme schade in de vogelwereld. Sinds het verbod op het gebruik van veel van dergelijke giffen herstelt de Fenno-Scandinavische populatie zich weer. Waarschijnlijk is de toename van het aantal vogels dat in Nederland broedt hier ook het resultaat van.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal.


Overige namen

Peregrine Falcon , Falco peregrinus


Orde

Falconiformes


Familie

Valken (Falconidae)


Broedperiode

Maart - april


Aantal eieren

3 of 4


Aantal legsels

1


Snavel

Korte haaksnavel, typisch voor valken.


Poten

Geel gekleurd met lange scherpe klauwen.


Opvallende kenmerken

De baardstreep van de slechtvalk is langer en breder dan bij de boomvalk, het postuur van de vogel veel krachtiger en forser.


Voedsel

Vogels, welke in vlucht gevangen worden.
Welke ander leefgebieden

Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak