Vogels

Slobeend
Slobeend

De slobeend is de trotse bezitter van een vreemd ogend maar uiterst effectief stuk gereedschap: de snavel heeft een lepelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt. De slobeend behoort tot de (secundaire) weidevogels.


Europese verspreiding

Slobeenden leven in de laagelegen, natte gebieden in het gematigde klimaatgebied. In geen ander Europees land broeden zoveel slobeenden als in Nederland.


Biotoop

Beken en meren, moeras, oevers, weilanden (uitgestrekt).


Voedsel-en broedbiotoop

Vochtige weilanden met plassen, meren en rivierarmen of sloten, gelegen in nat laaglandgebied in het gematigde klimaatgebied.


Gedrag

Buiten het broedseizoen in kleine groepjes te vinden.


Aantal en trend

Ten opzichte van de jaren 1973-1977 is het aantal broedende slobeenden in Nederland afgenomen. Werden eerder 9.000 tot 12.000 paren geteld, tegenwoordig (1998-2000) broeden nog 8.000 tot 9.000 paren in Nederland.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal; wintervogel in vrij klein aantal.


Overige namen

Northern Shoveler , Anas clypeata


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Snavel

Spatelvormig, extra breed en afgeplat


Poten

Met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

De brede platte snavel is kenmerkend voor de soort en daarnaast is het mannetje bont gekleurd.


Voedsel

De slobeend eet plantaardig materiaal van het wateroppervlak.
Welke ander leefgebieden

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Boezems Kinderdijk
Boezems Kinderdijk
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta
Biesbosch
Biesbosch
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet