Over deze site

U wilt ook dat natuur, ondernemen en recreëren goed samen gaan? Met wat spelregels; dat wel.

Dan nodigen we u van harte uit om via deze site kennis te maken met de natuurwaarden van Zuid-Holland en op uw manier bij te dragen aan de spelregels.

Waarom deze site?

U heeft al heel veel mogelijkheden om kennis te maken met de natuur in de provincie Zuid-Holland. Er zijn al heel goede sites; waar we u overigens diverse keren op diverse plaatsen in deze site op wijzen. We gaan natuurlijk niet doen wat anderen al doen.

Deze site is ontstaan vanuit de behoefte van de gezamenlijke toezichthouders in het groene netwerk om eenvoudig informatie uit te wisselen.

Veel van die informatie is voor u net zo waardevol. Er zijn uitzonderingen; zoals werkafspraken tussen handhavers, vergunningverleners, en dat soort dingen. Die hebben we afgeschermd achter de knop 'overheid'.

Wat kunt u verwachten?

Wat u nu ziet is nog maar de eerste aanzet. Bij de 'bewoners' ziet u bijvoorbeeld alleen de vogels. Daar komen nog de zogenaamde habitatsoorten bij; denk aan bevers, de Noordse woelmuis, de groenknolorchis. Maar ook habitattypen, die variëren van natte duinvallei tot slikkige rivieroevers en grijs duin. Er volgt dus nog veel meer.

Uiteindelijk moet u op deze site kunnen zien wat voor de Natura 2000-gebieden van belang is, welke soorten in die gebieden te zien zijn, wat ze zo interressant maakt. Maar u wilt ook wat; kitesurfen, een onderneming starten, of gewoon de zeehonden bekijken? Wat daarvan het effect is, brengen we hier - met u - in beeld.

Het gaat trouwens niet alleen om Natura 2000-gebieden, maar ook om 'beheer en schadebestrijding'; het verjagen van dieren die schade kunnen veroorzaken, met ondersteunend afschot. En vellingen van houtopstanden; bomen dus, maar ook duindoorn en dat soort houtachtige begroeïngen. Dat ook hiervoor spelregels gelden, spreekt voor zich.

Veel van de informatie halen we trouwens bij onze partners in het 'groene netwerk ' in Zuid-Holland; denk aan Zuid-Hollands Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen. Zie een aantal van de logo's hierna. Ook van harte aanbevolen.

Image Map

Vogels

Zilverplevier
Zilverplevier
Informatie

Aan het woord

Sterke landbouw en levendige natuur zijn noodzakelijk voor duurzame groei en een gezonde economie.
Sharon Dijksma,

Staatssecretaris van EZ