Missie en visie

OZHZ streeft naar evenwichtige afspraken over het gebruik van de leefomgeving en een goed evenwicht tussen natuurgebruik en natuurbescherming . Afspraken die tegemoet komen aan verschillende belangen en behoeften. Dus oog voor natuur én mens. Overdracht van kennis over de natuur is van belang voor waardering en draagvlak. Begrip is van belang voor een goede uitvoering van beheerplannen, handhavingplannen, vergunningen en ontheffingen.

OZHZ doet dat dus niet solitair, maar samen met terreinbeherende organisaties, handhavingpartners en andere belanghebbenden, zoals omwonenden en ondernemers. Samen zoeken naar slimme, doeltreffende oplossingen. Kennis delen en adviseren. Samen met goede communicatie leidt dat tot betrokkenheid en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwetsbare omgeving.

OZHZ doet dit, transparant, oplossingsgericht, met kennis van het gebied, efficiënt, kwalitatief hoogwaardig, integraal, onafhankelijk en programmatisch.

Nieuwsarchief