Handhavingsdagen

Het gehele jaar worden door OZHZ, in samenwerking met handhavingpartners, controles gepland en uitgevoerd in Natura 2000-gebied Voordelta. Doel van de controle is om de rustgebieden voor zeehonden te beschermen. Rustgebieden voor zeehonden zijn bijvoorbeeld de Bollen van de Ooster, de Hinderplaat en de Middelplaat. Ook het vogelrustgebied voor foeragerende vogels, gelegen in de Slikken van Voorne, wordt het hele jaar door beschermd. Afgelopen weekend heeft de eerste controledag met partners plaatsgevonden.