Gezamenlijke controle rustgebieden zeehonden en vogels

Gezamenlijke controle rustgebieden zeehonden en vogels

Op zondag 12 juni voerde de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid samen met partners een controle uit in Natura 2000-gebied Voordelta. Doel van de controle is om de rustgebieden voor zeehonden te beschermen. Rustgebieden voor zeehonden zijn bijvoorbeeld de Bollen van de Ooster, de Hinderplaat en de Middelplaat. Ook het vogelrustgebied voor foeragerende vogels, gelegen in de Slikken van Voorne, wordt het hele jaar door beschermd.

Proces verbaal

Tijdens de actie werden verschillende processen verbaal uitgeschreven aan wandelaars in het rustgebied Slikken van Voorne. Op de informatiepanelen rondom het gebied staat het rustgebied duidelijk aangegeven. De wandelaars reageerden gelaten op het proces verbaal. Op het water kreeg een kitesurfer een proces verbaal voor varen in het rustgebied Slikken van Voorne.

Op de Brouwersdam hielden de kitesurfers zich wel keurig aan de regels en kwamen ze niet in het beschermde gebied (Bollen van de Ooster). Verder werd onder andere gecontroleerd op de juiste papieren bij motorboten, waterskiërs en vissers. 

Samenwerking in de Voordelta

Verschillende partners werkten samen tijdens de actie. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, de Zeehavenpolitie, de Politie Landelijke eenheid Waterscooters, Stichting het  Zuid-Hollands Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, gemeente Goeree-Overflakkee en het basisteam Haringvliet van de Politie waren aanwezig tijdens de actie.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft samen met de handhavingspartners in het gebied Voordelta meer acties gepland die gericht zijn op het betreden van de rustgebieden in de Voordelta.