Twitter

Vogels

Zwartezee-eend
Zwarte zee-eend
Informatie

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ